Til medlemmene i Larkollen I.L.

19.april.2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Larkollen I.L. Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Larkollen I.L. Ekstraordinært årsmøtet avholdes den 3. mai 2017 kl. 19:00 på Larkollen I.L. klubbhus.

Ekstraordinært årsmøte avholdes da det mangler medlemmer til styret. Vi mangler blant annet en person som vil overta som leder. Sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på larkollenil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Larkollen Idrettslag

Larkollen Idrettslag ønsker alle velkommen. Vårt Idrettslag er basert på dugnad og frivillig innsats fra alle våre medlemmer. Vi ønsker å basere våre tilbud fortrinnsvis på de yngre, men ønsker alle i alle aldre velkomne. Har du ønske om å starte opp et tilbud ta kontakt. Vi hjelper deg frem! Målet er at flest mulig kommer i aktivitet og får glede av å trene.

© Ole Reidar Johansen 2016

Støtt oss med DIN grasrotandel!

Støtt oss med DIN grasrotandel!