Larkollen Idrettslag

Larkollen Idrettslag ønsker alle velkommen. Vårt Idrettslag er basert på dugnad og frivillig innsats fra alle våre medlemmer. Vi ønsker å basere våre tilbud fortrinnsvis på de yngre, men ønsker alle i alle aldre velkomne. Har du ønske om å starte opp et tilbud ta kontakt. Vi hjelper deg frem! Målet er at flest mulig kommer i aktivitet og får glede av å trene.

© Ole Reidar Johansen 2016

 

 

Til medlemmene i Larkollen I.L.

15. feb.2018
Innkalling til årsmøte i Larkollen I.L.

Styret innkaller herved til årsmøte i Larkollen I.L..
Årsmøtet avholdes onsdag den 21. mars 2018 kl. 19:00 på Larkollen I.L. klubbhus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2018 til werner@larkollen.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på larkollenil.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Dokumenter til årsmøtet finner du her: Årsmøtedokumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtt oss med DIN grasrotandel!

Støtt oss med DIN grasrotandel!