INFORMASJON

Her kommer det informasjon om håndball.

Starter opp trening i uke 19. Fått midlertidig trening mandager kl. 20:30 – 22:00 frem til halltid fordeles til høsten.

Treningstider Trenere Oppmann
 Tove Fleischer  Anniken Fleischer Bristol
Tlf:
 Anniken.Fleischer@hotmail.com