Æresmedlemmer

2005 Yngvar Sommerstad
2005 Ragnar Volden
1997 Olav Eriksen
1987 Ola Lyby
1982 Jan Bekkensten

 

Larkollen IL`s stiftere

Formann: Erling Urstadmyr
Viseforman: Erling Nilsen
Kasserer: Alf Tollefsrød
Sekretær: Knut Veum
Materialforvalter: Karl Berg

Formenn

1937 – 38 Erling Urstadmyr
1938 – 40 Angle Aas
1940 – 45 Ingen pga krigen
1945 – 52 Angel Aas
1952 – 65 Arne Granli
1965 – 66 Kjell Olsen
1966 – 67 Ola Lyby
1967 – 70 Terje Johnsen
1970 – 72 Thorbjørn Grefsrød
1972 – 75 Allan Hansen
1975 – 77 Svein Arne Eliassen
1977 – 78 Karl Johannes Braathu
1978 – 83 Liv Mikarlsen
1983 – 84 Torbjørn Lyby
1984 – 86 Arne Johnsen
1986 – 89 Even Rønvik
1989 – 90 Torbjørn Lyby
1990 – 91 Rolf Fasting
1991 – 94 Olav Eriksen
1994 – 96 Knut Henne Peterson
1996 – 97 Terje Ruud
1997 – 98 Anders Nesteby
1998 – 00 Kåre Anders Moen
2000 – 07 Ingvar Reichelt Lind
2007 – 09 Hege Sandtrø
2009 – 2015 Leif Andreas Storvik
2015 – Werner Olsen