Vi ønsker alle nye velkommen inn i Larkollen Idrettslag. I Larkollen Idrettslag vil du finne mange aktiviteter for barn og voksne. Klubben har i dag over 600 medlemmer hvorav ca 350 er aktive. Klubbens økonomi drives nøkternt og målbevisst. Alle som deltar enten i liten eller stor grad på aktiviteter i regi av Larkollen Idrettslag må være medlem.

For innmelding send epost til: okonomi@larkollenil.no

Med følgende informasjon:

 • Navn og etternavn for ønsket innmeldt person
 • Adresse
 • Alder
 • Epost
 • Telefonnummer

Hallavgiften er nå fjernet og er lagt inn under aktivitetene. Ingen søskenmoderasjon.

KONTIGENT

Kontigenten må betales årlig

 • Aktiv tom. 16år
 • Senior
 • Støttemedlem
 • Familie (pris pr. familie)

Aktiv tom. 16år

Kr 175

Årlig

Senior

Kr 300

Årlig

Støttemedlem

Kr 125

Årlig

Familie

Kr 400

Årlig

AKTIVITETER/TRENINGSAVG. 2017-2018

BARNEIDRETT

Gruppene deles opp i:

 • Tumle 1-3 år
 • Idrettsskolen 4-6 år
 • Allidrett 7-8 år

Tumle 1-3år

Kr 700

Årlig

Idrettsskolen 4-6år

Kr 1000

Årlig

Allidrett 7-8år

Kr 1200

Årlig

FOTBALL

Gruppene deles opp i:

 • Fotball små
 • Fotball eldre (de som får dommerutgifter)
 • Fotball A-lag (serie)

Fotball små

Kr 1600

Årlig

Fotball eldre

Kr 1800

Årlig

Fotball A-laget

Kr 2500

Årlig

BORDTENNIS

Gruppene deles opp i:

 • Bordtennisskolen
 • Aspiranter
 • Trening aktiv
 • Trening trim
 • Pensjonist trim

Bordtennissk.

Kr 1200

Årlig

Aspiranter

Kr 1500

Årlig

Trening aktiv

Kr 3700

Årlig

Trening trim

Kr 2300

Årlig + lisens

Pensjonist trim

Kr 1200

Årlig

MOSJONSTRIM
SENIOR

Gruppene deles opp i:

 • Dametrim
 • Gubbetrim
 • Fotball
 • Trimrom

Dametrim

Kr 1600

Årlig

Gubbetrim

Kr 1600

Årlig

Fotball

Kr 2200

Årlig

Trimrom

Kr 2300

Årlig

Henvendelser vedrørende treningsavgiften rettes til: faktura@larkollenil.no