INFORMASJON

Barn i alderen 13-14 år spiller på 9-er bane
Retningslinjer – nierfotball for ungdom
Hver gruppe benytter seg av Facebook og egne grupper for å kommunisere og dele informasjon. Ta kontakt med oppmann/trenere for evt. innlemmelse i en slik gruppe.
For oversikt over kamper benyttes app’en «MinFootball» Med denne app’en er det enkelt å finne ut når og hvor kamper spilles, med veibeskrivelse, på mobilen din.

Per dags dato er det ingen nierlag. Vi håper at dette vil komme i 2017.

GUTTER 14 ÅR

Treningstider Trenere Oppmann
Vinter 16/17  Erik Sandtrø  Christian Ellingsen
 Mandag kl. 19:00-20:30  Tore Andersen Tlf: 400 66 776
 Onsdag kl. 18:00-20:00  Trond Raade  c-el@online.no

JENTER 14 ÅR

Treningstider Trenere Oppmann
Vinter 16/17  Birgitte Fuglum  Birgitte Fuglum
 Tirsdag kl.17:30-19:00  Malcolm Langford Tlf: 906 67 034
 Torsdag kl.19:00-20:00  bf@cowi.com