Larkollen idrettslags historie:


Larkollen idrettslag ble stiftet torsdag 18. mars 1937 av:
Formann: Erling Urstadmyr
Viseforman: Erling Nilsen
Kasserer: Alf Tollefsrød
Sekretær: Knut Veum
Materialforvalter: Karl Berg

Siden har idrettslaget hatt følgende personer som ledere:
1937 - 38 Erling Urstadmyr
1938 - 40 Angle Aas
1940 - 45 Ingen pga krigen
1945 - 52 Angel Aas
1952 - 65 Arne Granli
1965 - 66 Kjell Olsen
1966 - 67 Ola Lyby
1967 - 70 Terje Johnsen
1970 - 72 Thorbjørn Grefsrød
1972 - 75 Allan Hansen
1975 - 77 Svein Arne Eliassen
1977 - 78 Karl Johannes Braathu
1978 - 83 Liv Mikarlsen
1983 - 84 Torbjørn Lyby
1984 - 86 Arne Johnsen
1986 - 89 Even Rønvik
1989 - 90 Torbjørn Lyby
1990 - 91 Rolf Fasting
1991 - 94 Olav Eriksen
1994 - 96 Knut Henne Peterson
1996 - 97 Terje Ruud
1997 - 98 Anders Nesteby
1998 - 00 Kåre Anders Moen
2000 - 07 Ingvar Reichelt Lind
2007 - 09 Hege Sandtrø
2009 - 15 Leif Andreas Storvik
2015 - dd Werner Olsson

Klubben har i tilegg hatt et knippe nøkkelpersoner opp igjennom tidene som er utnevt til æresmedlemmer:
2005 Yngvar Sommerstad
2005 Ragnar Volden
1997 Olav Eriksen
1987 Ola Lyby
1982 Jan Bekkensten