Informasjon vedr. koronavirusutbruddet

Oppdatert informasjon pr. 7. oktober 2020


Hallen er delvis åpnet for noen aktiviteter som overholder smittevernsreglene, mens garderobene fortsatt holder stengt.

Grunnet manglende kapasitet til å ivareta smittevernshensyn er trimrommet stengt på ubestemt tid.
Det gjøres en løpende vurdering av åpning på trimrommet, basert på oppdatert smittevernsinformasjon.
 
Har du spørsmål knyttet til dette se: Kontakt oss for kontaktinformasjon