Informasjon vedr. koronavirusutbruddet

Oppdatert informasjon pr. 25. august 2020


Hallen er delvis åpnet for noen aktiviteter som overholder smittevernsreglene.

Grunnet manglende kapasitet til å ivareta smittevernshensyn er trimrommet stengt på ubestemt tid.
Det gjøres en løpende vurdering av åpning på trimrommet, basert på oppdatert smittevernsinformasjon.
 
Har du spørsmål knyttet til dette se: Kontakt oss for kontaktinformasjon