Barneidrett i NIF

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

På idrettsforbundets sine sider om barneidrett kan man finne:

  • Informasjon om barnas rettigheter
  • Bestemmelser om barneidrett
  • Forskning
  • Kurs etc.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/